שירותי תכנון, ניהול ופיקוח של עבודות הנדסיות בתחומי הבינוי, החשמל (טלפונים ותקשורת מחשבים) והמערכות (אינסטלציהומזוג אויר).

עברית
שירותי תכנון, ניהול ופיקוח של עבודות הנדסיות בתחומי הבינוי, החשמל (טלפונים ותקשורת מחשבים) והמערכות (אינסטלציהומזוג אויר).