שירותי ביצוע של עבודות הנדסה בתחומי הבינוי, החשמל והמערכות.

עברית
שירותי ביצוע של עבודות הנדסה בתחומי הבינוי, החשמל והמערכות.