הנגשת קמפוס אדמונד י. ספרא – שלב ב'

מנהל פרויקט: אלכס ברנשטיין

מהות הפרויקט: ביצוע רמפות והתאמות חדרי שירותים לאנשים עם מוגבלות.

תאריך התחלה: פברואר 2012

תאריך הסיום המתוכנן:  2016

עברית