הוספת מעלית בבנין שפרינצק

מנהל הפרויקט: צחי לוי

מהות הפרויקט: הוספת מעלית בבנין שפרינצק כולל בניית פיר מעלית בסמוך לבנין.

תאריך התחלה: יולי 2013

תאריך סיום: מאי 2014

עברית