הודעה על שינוי מיקום תחנות אוטובוס ושינוי בהסדרי התנועה בחניון המנהלה ובכניסה לקמפוס א. י' ספרא

עברית

שלום רב,

 

בהמשך להודעות קודמות בנושא ביצוע עבודות על ידי חברת 'מוריה' להעתקת תשתיות וביצוע שינויים גיאומטריים בכניסה לקמפוס א. י' ספרא כחלק מפרויקט הרכבת הקלה, נבקש להודיעכם על שינוי מיקום תחנות האוטובוס ושינויים בהסדרי התנועה בכניסה לקמפוס.

 

החל מבוקר יום ה' 27.10.16  תחנות האוטובוס יוחזרו למיקומם הקבוע כפי שהיה טרם ביצוע השינויים – מסומן בתרשים המצ"ב.

חל שינוי במיקום הכניסה לחניון המנהלה: הכניסה החדשה הינה במקביל לתחנות האוטובוסים –  הכניסה לרכבים מורשים בלבד.

חל שינוי בהסדרי התנועה לכלי רכב שיוצאים מהקמפוס דרך השער הראשי:  אין אפשרות להמשיך ישר אלא נדרש לפנות ימינה ולנסוע במקביל למסלול האוטובוסים.

 

 

כניסת הולכי רגל לקמפוס  – ללא שינוי – נדרש לעבור במעברי הולכי רגל בטוחים כפי שיסומן וישולט.

כניסת כלי רכב בשער הראשי – ללא שינוי.

 

 

העבודות להעתקת תשתיות והשינויים הגיאומטריים ממשיכות באזורים נוספים סמוכים וצפויות להמשך חודשים אחדים – על כל שינוי נוסף תשלח הודעה.

בזמן ביצוע העבודות תורגש תנועה ערה של כלי רכב הנדסיים ומשאיות – נבקשכם לעקוב אחר השילוט באזור העבודות.

 

 

אנו מתנצלים על חוסר הנוחות הנגרם בעטיין של העבודות.

 

 

מוקד הביטחון זמין לדיווח 24/7 על אירועים חריגים או מפגעים.

טלפון: 02-6585000

 

 

 

בברכה,

 

אגף לבינוי ותשתיות               אגף חירום וביטחון

 

קטגוריה: 
הודעה על שינוי מיקום תחנות אוטובוס ושינוי בהסדרי התנועה בחניון המנהלה ובכניסה לקמפוס א. י' ספרא