הודעות האגף

הודעה להפסקת חשמל לטיפול מתח גבוה בחול המועד פסח 2017
הודעה על שינוי מיקום תחנות אוטובוס ושינוי בהסדרי התנועה בחניון המנהלה ובכניסה לקמפוס א. י' ספרא