חדרי סמינרים בבנין ברמן לספריה רפואית

קמפוס: עין כרם

ניהול פרויקט: מוטי קובי ניהול פרויקטים

אדריכל: יורק פלוך

מהות: שיפוץ קומה 4 בבנין ברמן לספריה רפואית הכולל הקמת 13 כיתות וחדרי סמינרים לרווחת סטודנטים לרפואה. בשל הגידול הניכר במספר הסטודנטים לרפואה במיוחד מתכנית צמרת, עלתה דרישה לתוספת חדרי סמינרים שקיבלה פתרון בדמות הפיכת ספרייה לא שימושית לקומת חדרי סמינרים משוכללת עם אמצעי לימוד ואביזרי הוראה מתקדמים ובעלות סבירה.

יעוד: כיתות

תאריך התחלת בניה: 2010

תאריך סיום בניה: 2011

שטח  ברוטו: 745 מ"ר