המחלקה לביולגיה התפתחותית וחקר סרטן - קומה 2 בנינים 3-4

קמפוס: עין כרם

ניהול פרויקט: מוטי קובי ניהול פרויקטים

אדריכל: דגן מושלי

מהות: שיפוץ קומה בבנין פקולטה לרפואה – הקמת כ-10 מעבדות מחקר משוכללות בקדמת טכנולוגיה המוכרת כיום בתחום ביולוגיה התפתחותית. המעבדות מהוות פיילוט רצוי ומודל לשיפוץ כל בנייני המעבדות בקמפוס עין כרם. הצורך נולד עם המעבר של חוקרים ממספר קומות לבניין בוטנר. בשטח שנותר יש לתכנן קליטת חוקרים חדשים והרחבת המעבדות הקיימות והכל בהתאם לסטנדרט השיפוץ של המעבדות בקומה 2.

יעוד: בניין ומעבדות

תאריך התחלת בניה: 2010

תאריך סיום בניה: 2011

שטח ברוטו: 1,500 מ"ר