בנינים ע"ש משפחת רוטברג עבור בית הספר להנדסה ומדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין

קמפוס: אדמונד י.ספרא

ניהול פרויקט: אהוד תייר ניהול והנדסה

אדריכלים: חב' קולקר-קולקר-אטפשטין, ג' דיאמונד

מהות הפרויקט: מבנה בן 3 אגפים נבנה עבור בית הספר להנדסה ומדעי המחשב ע"ש בנין וכולל מעבדות, חוות מחשבים, משרדים, אודיטוריום, כיתות לימוד ייחודיות ועוד. שטח הבניין הוא 14,500 מ"ר נטו ובנוסף יש חניון תת קרקעי בשטח של 4,300 מ"ר ל-125 מקומות חניה. בשלב הנוכחי הושלמו שני אגפים עד מצב של אכלוס וקליטת הסגל המינהלי והאקדמי של בי"ס להנדסה. אגף 3 נותר כבאפר לצרכים עתידיים בדמות של קליטת חוקרים חדשים או הכנסת גורמים עיסקיים כלכליים בתחום.

יעוד: בניין ומעבדות

תאריך התחלת הבניה: 2009

תאריך סיום הבניה: 2013

שטח ברוטו: 15,000 מ"ר

שטח חניות: 4,300 מ"ר