מכון חרוב בבנין חינוך ע"ש מלטון

קמפוס: הר הצופים

ניהול פרויקט: אב"ת - דב ניקרסון

אדריכל: ויוי אסטרינסקי

מהות: שיפוץ קומה 3 בספרית חינוך והכשרתה למשרדים וחדרי סמינרים עבור מכון חרוב המרכז את ההוראה והלמידה בנושא הטיפול בנוער בסיכון מטעם משרד החינוך. המתחם בסטנדרט בנייה גבוה במיוחד ועונה לצרכיהם של באי המקום.

יעוד: משרדים

תאריך התחלת בניה: 2012

תאריך סיום בניה: 2012

שטח  ברוטו: 550 מ"ר