מרכז מידע ע"ש פרוסינר-אברמסקי בספרייה הרפואית

שם הפרויקט :מרכז מידע ע"ש פרוסינר-אברמסקי בספרייה הרפואית

קמפוס: עין כרם

ניהול פרויקט: מנשה רסולי הנדסה אזרחית

אדריכל: ויוי אסטרינסקי

מהות הפרויקט: שיפוץ ספריה והכשרתה לצרכי הפקולטה החדשים. הכנסת עמדות ממוחשבות לעבודה אישית או בקבוצות. שיפוץ קומה נוספת במתכונת חוות המחשבים. לאחר הצלחה בפרויקטים קודמים בשאר הפקולטות אימצנו את תפיסת העולם החדשה המשלבת סיפרייה וחוות מחשבים וגם בקמפוס היא זוכה להצלחה.

יעוד: ספרייה

תאריך התחלת הבניה: 2011

תאריך סיום הבניה 2012 :

שטח ברוטו 1,356 :מ"ר