ספרית המכינה הקדם-אקדמית ע"ש יונס וסוראיה נזריאן תרומתה של קרן אמא

קמפוס: הר הצופים

ניהול פרויקט: אב"ת - דניאל אילוז

אדריכל: ויוי אסטרינסקי

מהות הפרויקט: שידרוג והרחבת ספריה של מכינת סטודנטים בבנין בובר רוסו. הכנסת עמדות ממוחשבות לעבודה אישית או בקבוצות. תרומה של משפחת נזריין, איפשרה את השיפוץ והשדרוג של הסיפרייה תוך טיפול במערכות מתיישנות מן העבר.

יעוד: ספרייה

תאריך התחלת הבניה: 2011

תאריך סיום הבניה: 2012

שטח ברוטו: 250 מ"ר