מרכז קוסל - בריכת שחיה ע"ש כהן

קמפוס: אדמונד י.ספרא

ניהול פרויקט: אב"ת - ליהי כהן

אדריכל: רונית פישמן

מהות הפרויקט: שיפוץ בריכת השחיה שנבנתה במקור בשנות השישים. במסגרת העבודה נעשתה התאמה לתקני הבטיחות החדשים, שודרגו מערכות טיפול באוויר ובמים. הבסיס לשיפוץ היה הצורך בפתרון תחזוקתי וחסכון באנרגיה. כמענה רידדנו את עומק הבריכה על פי התקנים החדשים, דבר שהביא לנו חסכון ניכר בחימום המים.

יעוד: מרכז ספורט

תאריך התחלת הבניה: 2010

תאריך סיום הבניה 2011 :

שטח ברוטו 1,405 :מ"ר