בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

קמפוס: רחובות

ניהול פרויקט: ג.פ. הנדסה

אדריכל: צדוק שרמן

מהות הפרויקט: תוספת 2 קומות של מעבדות הוראה ומחקר חדשניות בבית הספר לוטרינריה כהשלמה לשתי קומות שבוצעו לפני מספר שנים. הבניין עתה מבוצע בשלמותו על פי הפרוגרמה המקורית ועונה על כל צרכיהם של באי בית הספר.

יעוד: בניין ומעבדות

תאריך התחלת הבניה: 2009

תאריך סיום הבניה 2011 :

שטח ברוטו: 2,200 מ"ר