יחידת מנע

אחזקת מנע זוכה לחשיבות רבה בספרות המקצועית ולאור זאת הוקמה על ידי ראש האגף, שלום רווח, וועדה בראשותו של מהנדס מערכות ראשי וממונה אנרגיה, אלכס מלצר, לבחינת נושא אחזקת המנע באוניברסיטה.

לאור המלצות הוועדה וקבלתן על ידי הנהלת האוניברסיטה הוקמה והחלה את פעילותה יחידת המנע בינואר 2013. היחידה הינה יחידת מטה הנמצאת בכפיפות ישירה למהנדס מערכות ראשי וממונה אנרגיה. מצבת כ"א של היחידה בניהולו של אלי גבאי מתבססת על ארבעה עובדי האגף שנגרעו מהקמפוסים וכן גיוס של שני עובדים נוספים. היחידה מספקת טיפולי מנע למערכות מיזוג, אוויר ומים בקמפוסים הממוקמים בירושלים והיא מתניידת בין הקמפוסים בהתאם לתוכנית עבודה המתוכננת מראש.