דברי ראש אב"ת

האגף לבינוי ותשתיות עוסק בשני תחומים עיקריים:
-    תפעול ואחזקת התשתיות הפיזיות לרבות מערכות חשמל, אנרגיה (מיזוג וחימום), מים, גינון, ניקיון ועוד.
-    תכנון וביצוע פרויקטים בתחום הפיזי לרבות בניית בניינים חדשים, שיקום ושיפוץ מבנים ישנים, בניית מעבדות לנקלטים צעירים ועוד.


בשנים תשע"ג ותשע"ד יפעל האגף במרץ להנגשת הקמפוסים לבעלי מוגבלויות. בהקשר זה ראוי לציין כי בקמפוס הר הצופים בוצע פרוייקט נרחב להנגשתו בשנים 2005-2006 ותדרשנה השלמות מינוריות בלבד.
בקמפוסים א.י. ספרא, עין כרם ורחובות תדרשנה פעולות רבות ועבודה אינטנסיבית על מנת להביאם לתקנים הנדרשים. אנו בעיצומו של תהליך התכנון ובתוך שבועות ספורים תחלנה העבודות בקמפוס ספרא. במסגרת פרויקט ההנגשה של קמפוסים אלה, תותקנה מעליות חדשות, מעליות ישנות תוחלפנה למעליות תקניות, יבנו תאי שרותים לנכים, מעלונים, רמפות, מאחזי יד ועוד. כמו כן, תתבצענה פעולות על מנת להתאים את אולמות ההוראה לבעלי מוגבלויות.
בתחום פרוייקטי הפיתוח יתפסו מקום מרכזי שני פרויקטים גדולים שביצועם החל לאחרונה:
הבנין למדעי המוח (Elsec) בו החלו לאחרונה עבודות חפירה ודיפון. בשבועות הקרובים, עם השלמת התכנון המלא של כלל מכלולי הבנין, נצא למכרזים במטרה להתחיל בעבודות השלד' מיד עם סיום החפירה.
בנין זה יכלול: חניה תת- קרקעית (100 מקומות)  אגפי מחקר, אודיטוריום וחדרי סמינר וכן מתחם לבית חיות. הכל יחד כ- 15,000 מ"ר.
כהכנה להוצאת פרוייקט זה אל הפועל, ננקטו מס' פעולות "סביבתיות" שמטרתן להפחית למינימום האפשרי את ההפרעה לבניינים השכנים. בין היתר הוכשרו מקומות חניה חלופיים, הוחלפו חלונות בחזית הדרומית של בנין סילברמן, הועתקו מס' פונקציות  מקרבת אזור העבודה למקום חלופי ועוד.
פרוייקט שני הוא בנייתו של הבנין ללימודים מתקדמים במדעי הרוח ע"ש מנדל, העבודות בפרוייקט זה החלו לפני כשישה חודשים ונכון לרגע זה הושלמו עבודות השלד על 2 מתוך 5 קומות הבנין. הפונקציות העיקריות בבנין – חדרי חוקרים (כ – 120), אודיטוריום וחדרי הוראה, שטחים ציבוריים ושטחים פתוחים לרווחת הכלל.
ראוי עוד לציין פרויקטים נוספים בתחום הפיתוח הפיזי, המצויים בשלבים שונים של תכנון:
-    הכשרת דירות לסגל צעיר – הסבת שני בנינים במעונות ברונפמן ליעוד זה.
-    בניית אולם ספורט בתמיכת הטוטו בקמפוס א.י. ספרא.
-    הרחבת מתחם הכושר בקמפוס א.י. ספרא.

סגל צעיר
קליטת דור ההמשך של סגל המרצים והחוקרים באוניברסיטה היא אחד היעדים שהנהלת האוניברסיטה מייחסת לו חשיבות עליונה, ובהתאם לכך נערך האגף לביצוע מדיניות ההנהלה.
מספר הנקלטים בשנים הקרובות עשוי לגדול משמעותית בהשוואה לממוצע הרב- שנתי. לאור זאת נערך האגף לבינוי ותשתיות בשני מישורים עיקריים:
1.    התאמת מערך כ"א העוסק בבנית/שיפוץ מעבדות בשני מובנים -
א. הגדלת מערך כח האדם.
ב. הכשרתו למשימה יעודית זו.

2.    שיפור תהליך הכשרת מעבדה לנקלט - תהליך הכשרת מעבדה מרגע ההודעה אודות קבלת חוקר חדש אורך בין 6 ל- 12 חודשים. משך הזמן ארוך מדי, אם כי חלקים ניכרים ממנו אינם בשליטת האגף. יחד עם זאת, ישנו מקום לבחון את התהליך במטרה להציע דרכים לקיצורו. בנוסף , אנו רואים חשיבות עליונה בהידוק הקשר עם הנקלט הפוטנציאלי ובהגברת התיאום והעברת המידע.
אב"ת שם לעצמו למטרה לשפר את תהליך הכשרת מעבדות לנקלטים בשני אספקטים: קיצור ההליך והעמקת הקשר/התיאום עם המזמין.

חסכון בצריכות
בתחום המיזמים לחסכון באנרגיה , ימשיך אב"ת לפעול בהתאם לתוכנית שהוגשה לות"ת בהיקף כולל של 16 מליון ₪. לאחרונה החל ביצוע פרוייקט במעונות הקריה להסבת מערכות לחימום מים בסולר לחימום באמצעות מערכות סולריות. בקמפוס רחובות תושלם בקרוב התקנת צ'ילר חדיש שיספק כתוצר לוואי מים חמים, דבר שיביא לחסכון ניכר בצריכת סולר.
על הפרק מספר מיזמים נוספים האמורים להביא לחסכון משמעותי באנרגיה/דלקים.
נמשכת החלפת גופי תאורה לגופים מסוג 5-T  החסכוניים באנרגיה, כך גם התקנת טיימרים ובקרים האמורים לחסוך אנרגיה ולשפר את הבקרה.

כח אדם
האגף השלים לאחרונה את חלקו בתוכנית ההתייעלות כאשר הפחית למעלה מ- 30 עובדים ממצבת עובדיו. בינואר האחרון הושקה יחידת המנע , אשר כבר כעת ניתן להצביע על הצלחות רבות בפעילותה. בהקשר זה ראוי לציין שהיחידה הוקמה על בסיס כח אדם מתוך האגף ואולם יהיה צורך לעבותה במס' עובדים מקצועיים (איש מכונות ואיש פיקוד ובקרה) .
מוקד התקלות פועל במתכונתו החדשה זו השנה השלישית וגם בגיזרה זו ניתן להצביע על יעול תהליכים ושיפור השירות.
גם בשנים הקרובות, עקב גילם המתקדם של חלק מהעובדים, צפויים עובדים רבים לפרוש לגמלאות. זה המקום לציין שבמרבית המקרים יהיה הכרח להכניס עובדים חדשים, מקצועיים ומיומנים במקום אלה הפורשים. לאחרונה אף הוגשה להנהלת האוניברסיטה דרישה לתוספת מס' עובדים בתחומים קונקרטיים.

תשתיות בסיסיות
בתחום ההשקעה בתשתיות בסיסיות (מערכות חשמל, מערכות מים וביוב, מערכות אנרגיה, מיזוג והסקה), חלה בשנה היוצאת האטה בביצוע התוכנית הרב- שנתית, עקב אילוצי תקציב.
בהנחה שבשנת תשע"ד יוחזר בסיס התקציב לפחות לזה שהיה ערב תשע"ג, נשוב לפעול בהתאם לתוכנית העבודה ולסדר הקדימויות שנקבע לתחומים אלה. על הפרק ובסדר קדימות גבוה : טיפול  בבטונים קורסים, החלפת לוחות חשמל, קוי מתח גבוה, שנאים, החלפת/שיקום מערכות מיזוג, מגדלי קירור, חדרי הסקה ועוד.

 

לסיכום,
 אב"ת שואף לספק שירותים ברמה נאותה, בזמן סביר תוך קיום מנגנון יעיל וחסכוני. אב"ת יפעל לשיפור והעמקת הקשר על לקוחותיו בדגש לנקלטים צעירים. אב"ת יהיה קשוב לרחשי השטח, ישפר העברת המידע, יפעל לשיפור תהליכים ייעולם וקיצורם. כל אלה תוך ביצוע משימותיו השוטפות במסגרת תפעול ותחזוקת ארבעת הקמפוסים על 650,000 מ"ר שבהם.

מאחל לכולנו עבודה פורייה ומוצלחת,
שלום רווח
ראש אגף בינוי ותשתיות

 

עברית
דברי ראש אב"ת