צריכות הר הצופים לשנת תשע"ב

מים (ליטר) 106,054
עלות מים (₪) ₪ 1,492,213
   
סולר (ליטר) 1,712,911
עלות סולר (₪) ₪ 12,370,288
   
חשמל (ואט) 14,488,807
עלות חשמל (₪) ₪ 7,701,782
עברית
צריכות הר הצופים לשנת תשע"ב