צריכות גבעת רם לשנת תשע"ב

מים (ליטר) 204,386
עלות מים (₪) ₪ 2,859,904
   
עלות גז (₪) ₪ 247,033
   
סולר (ליטר) 826,588
עלות סולר (₪) ₪ 5,898,285
   
חשמל (ואט) 28,561,885
עלות חשמל (₪) ₪ 14,165,953
עברית
צריכות גבעת רם לשנת תשע"ב