תחומי פעילות - עין כרם

  • טיפול באחזקה שוטפת של כל המבנים, המערכות והתשתיות בקמפוס.
  • ניהול, פיקוח, תיאום וביצוע התקנות בהיקפים קטנים בקמפוס.
  • ביצוע עבודות ניקיון, גינון, טכסים והובלות באופן שוטף ובהתאם לדרישות נוספות של היחידות.
  • אחזקה שוטפת של מעונות הסטודנטים.
  • קידום פרויקטי שיפוץ שטחי הוראה ומחקר.
  • עבודה מול הדסה בנושאי תשתיות משותפות.
עברית
תחומי פעילות - עין כרם