צריכות עין כרם לשנת תשע"ב

מים (ליטר) 50,937
עלות מים (₪) ₪ 502,753
   
עלות גז (₪) ₪ 59,293
   
סולר (ליטר) 604,659
עלות סולר (₪) ₪ 4,293,815
   
חשמל (ואט) 13,122,335
עלות חשמל (₪) ₪ 6,814,075
עברית
צריכות עין כרם לשנת תשע"ב