צריכות רחובות לשנת תשע"ב

מים (ליטר) 154,049
עלות מים (₪) ₪ 321,553
   
עלות גז (₪) ₪ 517,704
   
סולר (ליטר) 200,670
עלות סולר (₪) ₪ 1,455,497
   
חשמל (ואט) 14,017,353
עלות חשמל (₪) ₪ 7,191,411
עברית
צריכות רחובות לשנת תשע"ב