אודות האגף

האגף לבינוי ותשתיות מופקד על בינוי, פיתוח תשתיות, תפעול ואחזקה באוניברסיטה העברית על ארבעת הקמפוסים.
האגף רואה בייעודו לדאוג לשיפור, שדרוג ושכלול מתקני האוניברסיטה ולהבטיח תנאי הוראה ומחקר הולמים בסביבה טכנולוגית, דינמית ומשתנה.
האגף אחראי לאחזקה שוטפת ומונעת של מבנים ומערכות אלקטרומכניות, דרכים ותשתיות, רשתות חשמל, מים, ביוב, אנרגיה וניקיון. עובדי האגף פועלים ללא לאות כדי להבטיח רמת ניקיון נאותה, גינות מטופחות, תקינות מערכות חימום ומיזוג המאפשרים תנאי אקלים נאותים, תקינות הציוד והמבנים.
לאגף מוקד תקלות מרכזי הפועל במרבית שעות היום מספק מענה לתקלות בכל תחומי התחזוקה והתפעול. אנו פועלים לקיצור זמני התגובה תוך שמירה על רמה מקצועית ורמת ביצוע נאותות.  
באתר זה אנו מבקשים להביא לידיעתכם נתונים אודות פעילות בהווה ובעבר הקרוב ותוכניותינו לעתיד בכל תחומי העיסוק של אב"ת.
אגף בינוי ותשתיות מורכב ממטה ומארבע יחידות תפעול ותשתיות בכל אחד מארבעת הקמפוסים. מטה האגף ממוקם בקמפוס אדמונד י. ספרא וכולל מהנדסים ראשיים בתחומי החשמל, הבינוי והמערכות, יחידת התקנות ויחידות נוספות אשר תפקידן להבטיח ניהול תקין של פעילות האגף. בין היחידות: חשבות האגף המטפלת במכרזים והתקשרויות, מרכז בקרה ומידע אשר במקביל לתפעול מוקד התקלות אחראי על הארכיון הממוחשב של אב"ת (מפות, ייעוד שטחים, עדכון מערכות וכו'..), יחידת טקסים ואירועים ועוד.

תפקידיו העיקריים של מטה האגף:

  • תכנון אסטרטגי של פיתוח התשתיות ושיפורן בהתאם למדיניות הנהלת האוניברסיטה.
  • ניהול פרויקטים והתקנות ופיקוח על ביצועם החל משלב הפרוגראמה, עבור בשלבי התכנון, הביצוע והמסירה.
  • עריכת מכרזים והתקשרויות במסגרת פעילות האגף.
  • מתן שירותי ייעוץ, תכנון ומידע להנהלת האוניברסיטה ולסגל הבכיר של האוניברסיטה.
  • תקצוב, בקרה, הנחייה והדרכה של יחידות התפעול והתשתיות בכל קמפוס.
  • ניהול משק האנרגיה.
  • ניהול הצריכות ותקציב הצריכות.

כל יחידת תפעול ותשתיות אחראית לאחזקה שוטפת ומונעת במבנים ומערכות, להפעלה תקינה וסדירה של מערכות החשמל, מערכות חימום וקירור, מים, ניקיון, גינון ולאספקת מגוון שירותים נוספים ליחידות האוניברסיטה.
 

עברית
אודות האגף