בנין א.לאון למדעי כדור הארץ

קמפוס: אדמונד י.ספרא

ניהול פרויקט: אב"ת - אדי וחנון

מהות הפרויקט: שדרוג מערכת מזוג אוויר + שיפוץ 2 כיתות הוראה והתאמת השירותים לבעלי מוגבלויות.

יעוד: מיזוג אוויר

תאריך התחלת הבניה: 2009

תאריך סיום הבניה: 2010

שטח ברוטו: 208 מ"ר

עברית
כיתת לימוד מדעי כדור הארץ