בריכת שחיה במרכז הנופש והספורט ע"שד אלסה בונם

קמפוס: רחובות

ניהול פרויקט: ג.פ. הנדסה

מהות הפרויקט: שידורג בריכת השחיה בהתאמה לתקני הבטיחות החדשים. הוספת קירוי וחימום מים המאפשר שימוש גם בחורף. השיפוץ נעשה בעלויות שהושקעו על ידי קבלן חיצוני בתמורה לאפשרויות שימוש במתקן לצרכי לימוד שחייה. באותו הזמן, המתקן עבר לאחריות עמותת קוסל המחזיקה גם במתקני הספורט בקמפוס הר הצופים ואדמונד י.ספרא.

יעוד: מרכז ספורט

תאריך התחלת הבניה: 2012

תאריך סיום הבניה: 2012

עברית
בריכת שחיה במרכז הנופש והספורט