אודות המוקד

מוקד מרכזי הוא יחידת מטה של אגף בינוי ותשתיות הכפופה למהנדס בקרה ושליטה. התפקיד העיקרי של המוקד הוא לקבל פניות בנושאי אחזקה של שלושת הקמפוסים של האוניברסיטה הממוקמים בירושלים ולהעבירן לביצוע ע"י יחידות תפעול ותשתיות שבקמפוסים. להלן פירוט תחומי אחריות של המוקד:

  • קבלת קריאות לתיקון תקלות ופניות בנושאי משק כגון גינון, ניקיון, הובלות וכן קבלת בקשות לביצוע התקנות קטנות,
  • סיווג תקלות, פתיחת כרטיסים במערכת ממוחשבת (תחזוקנית) והעברתם לטיפול של גורם המתאים ביחידת תפעול ותשתיות של הקמפוס הרלוונטי,
  • פתיחת וסגירת כרטיסי התקנות במערכת הממוחשבת וכרטיסי כוננות וטכסים,
  • קבלת משוב מלקוחות ומעקב על סגירת כרטיסים בתחזוקנית ע"י יחידות ביצוע.     

המוקד פועל בין השעות 7:45 – 18:00

פנייה למוקד:

בטלפון: 02-6584411, 02-6584410

במייל: mokedabt@savion.huji.ac.il

עברית
אודות המוקד