אודות החשבות

ניהול כל מערך החשבונות במסגרת התקנות ופרויקטים של פיתוח החל משלב תכנון תקציב הפעילות וכלה בשלב החשבונות הסופיים כולל איזון תקציב, תיעודו וסגירתו.
 

ניהול ומעקב אחר הצריכות השוטפות של האוניברסיטה בקמפוסים השונים כולל מעונות הסטודנטים (כגון: חשמל, מים, גז וסולר) לרבות התחשבנות עם היחידות השונות וצרכנים חיצוניים.
 

ניהול מערך המכרזים של האגף בתחומי הבינוי והתחזוקה השונים, ביניהם: בינוי, מערכות חשמל, מערכות אינסטלציה, ניקיון, גינון וכו' .
 

איסוף, מעקב ותיעוד של מסמכים חוזיים לקיום התקשרות עם הקבלנים כולל: חתימת חוזים, אישור קיום ביטוחים וערבויות בנקאיות.
 

הקצאה, ניהול ומעקב אחר התקציבי האחזקה והתפעול השוטפים בקמפוסים השונים.
 

בניית תכניות חומש לפיתוח תשתיות וחידוש ציוד בתחומי החשמל, המערכות והבינוי .

 

עברית
אודות החשבות