סילברמן קומה 6 מדעי המח

קמפוס: אדמונד י.ספרא

ניהול פרויקט: מוטי קובי ניהול פרויקטים

אדריכל: גלית שיפטן ויובל בר

מהות הפרויקט: תוספת משרדים לחוקרים במדעי המח בשטח של 300 מ"ר. עיקר השטח הינו משרדים אולם ישנה מעבדה יבשה של מחקר בפסיכולוגיה. הבניה הינה בניה קלה ועיקר העבודה מתבצעת במפעלים ולאחר מכן יגיעו התוספות לשטח ויונפו על גג המבנה תוך מספר ימים בודדים.

יעוד: בניין ומשרדים

תאריך התחלת הבניה: 2012

תאריך סיום הבניה: 2013

 

עברית