שיפוץ כיתות משפטים

קמפוס: הר הצופים

מנהל הפרויקט: אדיב הדר

אדריכל: יורק פלוך

מהות הפרויקט: שיפוץ 4 כיתות בבנין רוזנבלום, כולל מערכות חשמל ומזוג אוויר, ריצוף וכיסאות "רחף"

תאריך התחלה: יולי 2013

תאריך סיום: נובמבר 2013

שטח הפרויקט:  200 מ"ר

עברית