מעבדת הלל

קמפוס: הר הצופים

מנהל הפרויקט: אדיב הדר

אדריכל: יורק פלוך

מהות הפרויקט: מעבדת ניסוים בתחום פסיכולוגיה עם דרישות מיוחדות ברמה גבוהה של אקוסטיקה

תאריך התחלה: מרץ 2014

תאריך סיום: יולי 2014

שטח הפרויקט:  75 מ"ר

עברית