מעלית נגישות - בנין רוזנבלום

קמפוס: הר הצופים

מנהל הפרויקט: יורם חובב

מהות הפרויקט: הכשרת פיר מדרגות קיים לפיר מעלית והתקנת מעלית חדשה מתאימה לאנשים עם מגבלות.

תאריך התחלה: יוני 2013

תאריך סיום: יולי 2014

 

עברית