אתר תשלומים עבור מכרזים

אתר תשלומים עבור מכרזים:

https://securesites.ekmd.huji.ac.il/pay/abat

עברית
אתר תשלומים עבור מכרזים