בנין מנצ'סטר קומה עליונה

שיפוץ מן היסוד של הקומה העליונה, כולל תכנון וביצוע חלונות חדשים, תוספת תאי שירותים לפי התקן, מטבחון וטיפול באיטום של הגג והחלונות.

קמפוס: אדמונד י. ספרא

ניהול פרויקט: משנה רסולי

יעוד: משרדי חוקרים

תאריך התחלה: 09/2014

תאריך סיום: 06/2015

שטח ברוטו: 450 מ"ר

עברית