ספרית הרמן - חוות המחשבים

שיפוץ קומה 1- של חוות המחשבים שצורפה לספריית הרמן.

השטח עוצב מחדש הוחלף הריהוט והותקנו עמדות מחשב.

קמפוס: אדמונד י. ספרא

ניהול פרויקט: בוריס גוט

אדריכל: ויוי אסטרינסקי

תאריך התחלה: 06/2014

תאריך סיום : 01/2015

שטח  ברוטו: 167 מ"ר

עברית