שיפוץ כיתה 2113 מנהל עסקים

שיפוץ כיתה 2113 מנהל עסקים בקמפוס הר הצופים.

השיפוץ בוצע במהלך חופשה מרוכזת.

קמפוס: הר הצופים

ניהול פרויקט: אדיב הדר

יעוד: הוראה.

תאריך התחלה: 2015

תאריך סיום: 10/2015

עברית