משרדי אגודת סטודנטים ומולטימדיה – פורום

הכשרת שטח למשרדי אגודת הסטודנטים ומחלקה למולטימדיה, כולל החלפת ריצוף, תקרות, תאורה ומערכות חשמל ומ"א.

קמפוס: הר הצופים

מנהל הפרויקט: אילן מחבר

אדריכל: אמציה אהרונסון

תאריך התחלה: 01/2015

תאריך סיום: 12/2015

שטח הפרויקט:  450 מ"ר

עברית