הנגשת קמפוס עין כרם

במסגרת הפרויקט בוצעו עבודות להנגשת תאי שירותים, רמפה ומעלון בבנין הבינלאומי, הותקנו 11 מכלולים של תאי שירותים.

 

קמפוס: עין כרם

 

ניהול פרויקט : מנשה רסולי

תאריך התחלה: 11/2014. 

תאריך סיום: 3/2016.

 

שטח ברוטו: כ 150 מ"ר.

עברית