התקנת מדרגות חירום מעונות הסטודנטים

קמפוס: אדמונד י. ספרא

ניהול פרויקט: אלכס ברנשטיין

אדריכל: יוריק פלוך.

יעוד: מדרגות חירום לבניינים 1+3

תאריך התחלה: 01/2016

תאריך סיום: 05/2016

 

עברית