בעלי תפקידים - גבעת רם

אלכס ברנשטיין

מנהל תפעול ותשתיות
תפעול ותשתיות קמפוס אדמונד י.ספרא...
טלפון: 
02-6584835

מרים קלימי

מזכירה בכירה
תפעול ותשתיות קמפוס אדמונד י.ספרא ...
טלפון: 
02-6584835

דימה בודנסקי

ראש יחידת חשמל ופיקוד
תפעול ותשתיות קמפוס אדמונד י.ספרא ...
טלפון: 
02-6584705

פיודור פוריסוב

רכז אחזקה ומבנים , אגף בינוי ותשתיות
תפעול ותשתיות קמפוס אדמונד י.ספרא ...
טלפון: 
02-6584372

רונן סרגוסטי

ראש צוות מרכז חום/קור
תפעול ותשתיות קמפוס אדמונד י.ספרא ...
טלפון: 
02-6584101

משה גנון

ראש צוות מערכות מים
תפעול ותשתיות קמפוס אדמונד י.ספרא ...
טלפון: 
02-6584400

איגור סמולנסקי

ראש יחידת מערכות
תפעול ותשתיות קמפוס אדמונד י.ספרא ...
טלפון: 
02-6585514

עופר בקלר

פיקוח על הגינון
תפעול ותשתיות קמפוס אדמונד י.ספרא ...
טלפון: 
02-6584368

גילה הררי

מנהלת חשבונות
תפעול ותשתיות קמפוס אדמונד י.ספרא ...
טלפון: 
02-6586017

חיים יאיר

רכז אחזקה ונקיון
תפעול ותשתיות קמפוס אדמונד י.ספרא ...
טלפון: 
02-6584017

יצחק שמם

רכז טכסים חצר והובלות
תפעול ותשתיות קמפוס אדמונד י.ספרא ...
טלפון: 
02-65840239
עברית