בעלי תפקידים

שלום רווח

ראש אגף בינוי ותשתיות
מטה אגף בינוי ותשתיות...
טלפון: 
02-6584838/7

אילן מזרחי

מהנדס בינוי ראשי וסגן ראש אגף
מטה אגף בינוי ותשתיות ...
טלפון: 
02-6584029

אלכס מלצר

מהנדס מערכות ראשי וממונה אנרגיה
מטה אגף בינוי ותשתיות...
טלפון: 
02-6586026

ארז יהוד

מהנדס חשמל ראשי
מטה אגף בינוי ותשתיות...
טלפון: 
02-6584026

שרית דרורי סימון

חשבת
חשבות אגף בינוי ותשתיות...
טלפון: 
02-6584046

בוריס גוט

ראש יחידת התקנות
יחידת התקנות אגף בינוי ותשתיות...
טלפון: 
02-6584050

לילי כהן

מנהלת כח אדם
מטה אגף בינוי ותשתיות...
טלפון: 
02-6586046

דניאל פרקין

ראש יחידת בקרה ושליטה
מטה אגף בינוי ותשתיות...
טלפון: 
02-6586872

דוד כהן

מתאם מחשוב
מטה אגף בינוי ותשתיות...
טלפון: 
02-6584322
עברית