בעלי תפקידים חשבות

שרית דרורי סימון

חשבת
חשבות אגף בינוי ותשתיות...
טלפון: 
02-6584046

עמוס שלין

רכז חוזים ומכרזים
חשבות אגף בינוי ותשתיות...
טלפון: 
02-6584043

שרון כהן

עוזר חשב
חשבות אגף בינוי ותשתיות...
טלפון: 
02-6584572

דנה נחמיה

עוזר חשב
חשבות אגף בינוי ותשתיות ...
טלפון: 
02-6584044

רחל דהן

מזכירה בכירה
חשבות אגף בינוי ותשתיות...
טלפון: 
02-6585388

דבורה רוטמן

מנהלת חשבונות
חשבות אגף בינוי ותשתיות ...
טלפון: 
02-6586016

ורדה בן עמי

רכזת חשבונות
חשבות אגף בינוי ותשתיות...
טלפון: 
02-6584016

גילה עטיה

רכזת תקציבים
חשבות אגף בינוי ותשתיות ...
טלפון: 
02-6584071

דיקלה הורביץ

ע' רכז חוזים
חשבות אגף בינוי ותשתיות ...
טלפון: 
02-6585914
עברית