בעלי תפקידים פרויקטים והתקנות

בוריס גוט

ראש יחידת התקנות
יחידת התקנות אגף בינוי ותשתיות...
טלפון: 
02-6584050

אילנה יעקב

מזכירה בכירה
יחידת התקנות אגף בינוי ותשתיות ...
טלפון: 
02-6584045

עידית.ק.

מנהלת פרוייקטים
יחידת התקנות אגף בינוי ותשתיות ...
טלפון: 
02-6584032

אייל סבג

מנהל פרוייקטים
יחידת התקנות אגף בינוי ותשתיות ...
טלפון: 
02-6584181

שמואל בן עמי (במבי)

מנהל פרוייקטים
יחידת התקנות אגף בינוי ותשתיות ...
טלפון: 
02-6584027

אדי וחנון

מנהל פרוייקטים
יחידת התקנות אגף בינוי ותשתיות ...
טלפון: 
02-6585756

דניאל אילוז

מנהל פרוייקטים
יחידת התקנות אגף בינוי ותשתיות ...
טלפון: 
02-5882636

צילה גאולתי

שרטטת
יחידת התקנות אגף בינוי ותשתיות ...
טלפון: 
02-6584104
עברית