בעלי תפקידים

שמואל עזריה

ראש היחידה
היחידה לטקסים ואירועים...
טלפון: 
02-6584180

איתמר טובי

מתאם אירועים
היחידה לטקסים ואירועים...
טלפון: 
02-6584232
עברית