הודעה על הפסקת מיזוג בקמפוס הר הצופים

יולי 27, 2020
שלום רב,
לתשומת ליבכם
 
מיום חמישי ה-6/8/2020  ועד יום ראשון ה-9/8/2020 כולל,
יבוצעו עבודות חיוניות לשדרוג מרכז הקור.
לצורך כך אנו נדרשים להפסיק את המיזוג בקמפוס.
לשאלות ניתן לפנות לח"מ.
 
אנו מצטערים על אי הנוחות הזמנית.

בברכה

אדיב הדר | מנהל תפעול ותשתיות
קמפוס הר הצופים
אגף בינוי ותשתיות
האוניברסיטה העברית בירושלים
adivh@savion.huji.ac.il