הודעה על הקמת הסדר תנועה חדש בצומת הכניסה הצפונית לאוניברסיטה העברית - קמפוס אדמונד י. ספרא בגבעת רם