הודעה על עבודות להקמת גשר – פרויקט הרכבת הקלה – קמפוס אדמונד י. ספרא