הודעה על תחילת עבודות רכבת קלה מדרום לקמפוס ספרא

יולי 10, 2019

שלום רב,

 

עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה בקטע שמדרום לקמפוס א. י. ספרא יוצאות לדרך.

העבודות מבוצעות על ידי תכנית אב לתחבורה באמצעות חברת מוריה ובפיקוח משרד התחבורה.

 

העבודות בקטע הדרומי יתבצעו לאורך רחוב פרופ' גרשון שקד (הכביש העולה אל השער הדרומי של הקמפוס) ובצומת עם רחוב בצלאל בזק .

בשלב הביצוע הנוכחי שיחל בקרוב יבצעו העתקת תשתיות ושינוי עיצוב פני הקרקע: כבישים, מדרכות, שטחי גינון, תאורת רחוב, גדרות וכיוב'.

בשלב הביצוע הבא יבצעו עבודות ברצועת הרכבת: הנחת מסילות, קווי חשמול, הקמת תחנות וכיוב'.

 

משך ביצוע השלב הנוכחי: כ- 36 חודשי עבודה.

 

עבודות אלו מצטרפות לעבודות נוספות שנמצאות בביצוע בקמפוסים הנוספים של האוניברסיטה בירושלים: קמפוס הר-הצופים וקמפוס עין-כרם.

האוניברסיטה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים כדי לתאם את מהלך העבודות באופן שיצמצם את מידת ההפרעה לפעילות השוטפת בקמפוסים.

נציגי האוניברסיטה ימשיכו לעשות זאת לאורך כל שלבי הביצוע ויעדכנו באשר לשינויים צפויים ככל שהמידע יהיה מצוי בידיהם.

 

לתשומת ליבכם: בזמן ביצוע העבודות תורגש תנועה ערה של כלי רכב הנדסיים ומשאיות – נבקשכם להיות ערניים ולעקוב אחר השילוט באזור העבודות.

 

מוקד הביטחון זמין לדיווח 24/7 על אירועים חריגים או מפגעים.

טלפון: 02-6585000

 

בברכה,

אגף בינוי ותשתיות