עדכון מס' 27 - הודעה על תחילת עבודות לחפירה וחציבת יסודות גשר הולכי רגל

21 נובמבר, 2021

לכל באי קמפוס א. י. ספרא 
שלום וברכה,

בהמשך להודעה שנשלחה בתאריך 14.11.21  ולהודעות קודמות באותו נושא:
נבקש להודיע שביום א' 28.11.21 יחלו עבודות חפירה וחציבה ליסודות עבור הגשר שייבנה בין בניין ברמן לשפרינק.

משך עבודות החפירה והחציבה – כארבעה שבועות אשר במהלכן ייתכן שיורגשו רעש ורעידות.
 
יתר עבודות בניית הגשר צפויות שלא לגרום להשפעות רעש ורעידות חריגות.

 
לתשומת ליבכם –
אזור העבודות תחום ומגודר – הכניסה והמעבר דרך אתר הבניה אסורים בהחלט!
 
מוקד אגף הביטחון זמין לדיווח 24/7 על אירועים חריגים או מפגעים.
טלפון: 02-6585000
 
בברכה,
מׅנהלת הרכבת באוניברסיטה העברית בירושלים