עדכון מס' 3 - עבודות הרכבת הקלה בחניון שדרת הבניינים קפלן-לוי-שפריצק - סגירה חלקית

מאי 26, 2020

 

לקהילת קמפוס ספרא שלום רב,

נבקש להודיעכם כי כחלק מעבודות הביצוע להקמת קו הרכבת הקלה בתוך הקמפוס יתבצעו עבודות להנחת קו ניקוז וביוב בחלקו העליון של חניון שדרת הבניינים קפלן-לוי-שפריצק.
העבודות יבוצעו בשני שלבים כדי להקטין את ההשפעה על חניה ונגישות לבניינים.
עבודות הביצוע בכל שלב יארכו כ- 10 ימי עבודה.
 
בשלב הראשון – יבוצעו עבודות בקטע החניון העליון שמקביל לבניין שפרינצק ועד לובין
בשלב השני – יבוצעו עבודות בקטע שמקביל לבניין לוי ועד קפלן
(מצורפת מפת שלבים)
 
החניה תתאפשר בכל יתר המתחם למעט באיזורי העבודה שיגודרו בכל שלב.
המדרכה ודרכי הגישה שצמודים לגב הבניינים ימשיכו לשמש כסדרם.
חניות נכים בשלב א' –  חניות נכים אשר מסומנות בסמוך לבניין שפרינצק יבוטלו זמנית. יתר חניות הנכים ללא שינוי
חניות נכים בשלב ב' – חניות נכים אשר מסומנות בסמוך לבניין קפלן יבוטלו זמנית. יתר חניות הנכים ללא שינוי
 
עם סיום העבודות בחלקו העליון של מתחם החניה, יגודר חלקו התחתון ויהפוך כולו לאזור עבודה בהתאם להסדר התנועה המאושר שחל על המקום.
 
לתיאום דרכי גישה חלופיות לנכים ולאספקות
ולקבלת מענה לבעיות נקודתיות
יש לפנות ל –  david@rassuly-eng.co.il
 
מוקד הביטחון זמין לדיווח 24/7 על אירועים חריגים או מפגעים.
טלפון: 02-6585000
 
מתנצלים על חוסר הנוחות

בברכה,
מׅנהלת הפרויקט באוניברסיטה העברית