אנטולי ציפין

ראש יחידת חשמל
02-6758056
anatolyz@savion.huji.ac.il