דוד-מאור כהן

דוד-מאור
כהן
מנהל פרויקטים
054-8820208
maorcohe@savion.huji.ac.il