דוד-מאור כהן

מנהל פרויקטים
054-8820208
maorcohe@savion.huji.ac.il